TELEPORADA

Opublikowano 18 listopada 2019, 01:59

W Przychodni NZOZ „Śródmieście – Biały Kamień pacjent ma możliwość uzyskania porady telefonicznej. Aby z niej skorzystać należy zadzwonić pod numer telefonu:74 846 18 64, poprosić o rozmowę z lekarzem, pielęgniarką lub położną – udzielającym w danym dniu porad telefonicznych.

Porady telefoniczne dla pacjentów zadeklarowanych do Przychodni NZOZ „Śródmieście – Biały Kamień dostępne są w środy i piątki w godzinach 14:00 – 15:00.

Szczegółowe informacje odnoście udzielanego świadczenia: