TELEPORADA

W Przychodni NZOZ „Śródmieście – Biały Kamień pacjent ma możliwość uzyskania porady telefonicznej. Aby z niej skorzystać należy zadzwonić pod numer telefonu: 74 846 18 64, poprosić o rozmowę z lekarzem, pielęgniarką lub położną – udzielającym w danym dniu porad telefonicznych.

Porady telefoniczne dla pacjentów zadeklarowanych do Przychodni NZOZ „Śródmieście – Biały Kamień dostępne są w środy i piątki w godzinach 14:00 – 15:00.