PROCEDURA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ TELEMEDYCZNYCH

Zasady Ogólne udzielania świadczeń telemedycznych

– Informacje dotyczące teleporad znajdują się na tablicy informacyjnej w siedzibie placówki oraz na

stronie internetowej przychodni [https://www.nzoz-sbk.pl]

– Sposób komunikacji pomiędzy personelem NZOZ „Śródmieście- Biały Kamień” Sp. z o.o.

a pacjentem, uzależniony jest od rodzaju szczególnych potrzeb pacjenta. Obejmować on może

kontakt z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych lub przez osoby trzecie.

– Rejestracja na wizyty w formie telemedycznej odbywa się zgodnie z harmonogramem pracy

przychodni tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 – 18,00;

– Rejestracja na teleporadę odbywa się:

* osobiście lub poprzez osoby trzecie

* telefonicznie – wybierając numery telefonów:

(74/ 84-34-053, 74/ 84-61-864, 74/84-63-413, 74/84-22-074)

w przypadku awarii telefonicznej pacjent dzwoni na numery telefonów komórkowych:

– do rejestracji ogólnej: 669-411-616

– do rejestracji pediatrycznej: 609-444-043

* poprzez rejestrację elektroniczną– czynną całą dobę, za pośrednictwem systemu

e-Rejestracja

[https://www.nzoz-sbk.pl/rejestracja-internetowa/]

* poprzez kontakt e-mail tylko do poradni AOS

– do rejestracji internistycznej: rejestracja@nzoz-sbk.pl,

– do rejestracji pediatrycznej: pediatria@nzoz-sbk.pl

* zapotrzebowanie na leki stałe, kontynuacja leczenia w formie e-recepty,

lub e–zaopatrzenie na wyroby medyczne może być składane:

– telefonicznie pod numerami: (74/84-34-053, 74/84-61-864, 74/84-63-413, 74/84-22-074),

– internetowo na adres e-mail: rejestracja@nzoz-sbk.pl pediatria@nzoz-sbk.pl

– poprzez skrzynkę podawczą

– osobiście lub przez osoby trzecie

Cała procedura UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ TELEMEDYCZNYCH do pobrania: