Kontakt

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Śródmieście – Biały Kamień” Sp. z o.o.

Główna siedziba:
58-304 Wałbrzych, ul. Wysockiego 24, 24A

Numery telefonów:

  • Rejestracja ogólna:

74 843-40-58 wew. 4

74 846-18-64 wew.4

74 846-34-13 wew.4

  • Rejestracja pediatryczna:

74 842-20-74 wew.3

  • Biuro Zarządu: tel. 74 842 46 95
  • Sekretariat: tel./fax 74 842 91 01, nzozs-bk@wp.pl
  • Księgowość: tel. 74 842 20 74 (wew. 306), nzozsbk@wp.pl

Filia w Walimiu:
58-320 Walim, ul. Boczna 9
tel. 74 845-76-65

Dane rejestrowe:

NIP: 886-25-03-660,
REGON: 891058883
Ksiega Rejestrowa: 000000001041
KRS: 0000126940  Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
kapitał zakładowy: 87 500 zł