KONTAKT

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście – Biały Kamień” Sp. z o.o.

Główna siedziba: 58-304 Wałbrzych, ul. Wysockiego 24, 24A

Rejestracja ogólna:

  • 74 843-40-58 wew. 1
  • 74 846-18-64 wew. 1
  • 74 846-34-13 wew. 1
  • 74 842-20-74 wew. 1

Rejestracja pediatryczna:

  • 74 843-40-58 wew. 2
  • 74 846-18-64 wew. 2
  • 74 846-34-13 wew. 2
  • 74 842-20-74 wew. 2

ZABIEGOWY wew. 7

Sekretariat wew. 0

Prezes Zarządu: tel. 74 842 46 95
Sekretariat: tel. 74 842 91 01, nzozs-bk@wp.pl
Księgowość: tel. 74 306 51 20 , nzozsbk@wp.pl

Kierownik techniczny 74 306 51 21

Informatyk 74 306 51 22


Filia w Walimiu:
58-320 Walim, ul. Boczna 9
tel. 74 845-76-65


DANE REJESTROWE:

NIP: 886-25-03-660,
REGON: 891058883
Ksiega Rejestrowa: 000000001041
KRS: 0000126940  Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
kapitał zakładowy: 87 500 zł

Informacje formalne dotyczące przetwarzania danych osobowych w NZOZ „Śródmieście-Biały Kamień” Sp. z o.o.
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście-Biały Kamień” Sp. z o.o.
Państwa dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu komunikacji i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość – na co wyrażają Państwo dobrowolną i niewymuszoną zgodę. Przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonujemy przed jej wycofaniem. Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w szczególności do czasu zakończenia komunikacji, w tym do czasu przedawnienia roszczeń. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania usunięcia swoich danych, sprzeciwu oraz do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Aktualne informacje na ten temat znajdziesz w menu INFORMACJE DLA PACJENTÓW » KLAUZULA INFORMACYJNA RODO