PUNKT POBRAŃ

Opublikowano 31 marca 2021, 10:58

BADANIA W RAMACH NFZ I KOMERCYJNIE

Badania laboratoryjne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia realizowane są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ zawartej przez NZOZ „Śródmieście – Biały Kamień” w Wałbrzychu.
 
Badania komercyjne (odpłatne) są alternatywą dla badań współfinansowanych przez NFZ, obcokrajowców, pacjentów nie posiadających ubezpieczenia oraz wszystkich pacjentów którzy ze względu na dolegliwości deklarują potrzebę wykonania badania.
 
W punkcie pobrań pacjenci mają możliwość wykonania badania odpłatnego wg obowiązującego cennika.

Skierowanie na badania płatne nie jest wymagane. Wyjątkiem są: krzywa cukrowa oraz insulinowa.

 1. Punkt pobrań NZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE – BIAŁY KAMIEŃ”
  ul. Wysockiego 24, 24A, 58-304 Wałbrzych
  Gabinet 55, budynek „B”.
  Czynny: poniedziałek – piątek, godzina: 7:30 – 8:45.
 2. Punkt pobrań – FILIA W WALIMIU
  ul. Boczna 9, 58-320 Walim
  Czynny: poniedziałek i środa, godzina: 8:00 – 9:00.

ODBIÓR WYNIKÓW

Wyniki badań laboratoryjnych i diagnostycznych, stanowią dokumentację medyczną i postępowanie z nimi musi odbywać się zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

W związku z powyższym, wydawanie wyników badań laboratoryjnych jest jedynie za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość lub na podstawie upoważnienia (w przypadku odbioru wyniku przez osobę trzecią).

W naszej przychodni istnieje możliwość odbioru wyników on-line. Wystarczy kliknąć w obrazek. Wpisać numer zlecenia oraz datę urodzenia aby zobaczyć wyniki na telefonie, tablecie lub komputerze. Poprzez link: https://wyniki.diag.pl/

UPOWAŻNIENIE DO OPIEKI NAD DZIECKIEM NA BADANIACH

Dziecko do ukończenia 16 lat może korzystać ze świadczeń tylko za zgodą i w obecności przedstawiciela ustawowego (np. rodzica) lub opiekuna faktycznego i nie może samodzielnie decydować o prowadzonym leczeniu. O wszystkich sprawach związanych z leczeniem dziecka decydują wtedy wyłącznie przedstawiciele ustawowi (np. rodzice) lub opiekunowie faktyczni.

Po 16. roku życia, dziecko ma takie samo prawo do informacji o stanie zdrowia i prowadzonym leczeniu, jak osoba dorosła. Ma także prawo do wyrażenia świadomej zgody na proponowane leczenie, pomimo braku zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. Mogą być mu więc udzielane świadczenia bez obecności dorosłego opiekuna.

Dziecko po ukończeniu 16. roku życia ma także prawo do wyrażenia sprzeciwu i niewyrażenia zgody na zaproponowane leczenie. I choć do ukończenia przez dziecko 18 lat prawo do wyrażenia zgody ma także przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny, jeśli dziecko nie zgodzi się na leczenie, jego decyzja jest ważniejsza. W takim przypadku w celu przeprowadzenia terapii np. zabiegu lub badania, wymagane jest zezwolenie sądu.

Pacjenci do 18. roku życia mogą skorzystać z pobrania krwi, badań diagnostycznych jedynie w obecności przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. Jeżeli dziecko jest pod opieką opiekuna faktycznego, jest on zobowiązany do okazania pisemnego upoważnienia od przedstawiciela ustawowego.

WSPÓŁPRACA Z WIARYGODNYM LABORATORIUM

W trosce o jakość wykonywanych przez nas badań laboratoryjnych, współpracujemy z wiarygodnym laboratorium, gwarantującym poprawność wykonywanych oznaczeń. Zobacz dokumenty potwierdzające wysoką wiarygodność wyników sieci laboratoriów Diagnostyka – certyfikaty – https://grupadiagnostyka.pl/dla-biznesu/system-zarzadzania-jakoscia/