INFORMACJE DLA PACJENTÓW

Jak zostać pacjentem przychodni?

  • Formularze deklaracji przystąpienia do przychodni, wyboru lekarza POZ, pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej

Zobacz także:

  • Informacje o Internetowym Koncie Pacjenta