Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

Poza godzinami pracy przychodni POZ:

  • tj. po godzinie 18:00 od poniedziałku do piątku,
  • w dni wolne od pracy i święta,

przy pogorszeniu stanu zdrowia lub nagłym zachorowaniu pacjent korzysta z pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej w dowolnym punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej stacjonarnej, a w uzasadnionych medycznie przypadkach z pomocy wyjazdowej do domu.

W razie konieczności uzyskania świadczenia medycznego, należy zgłosić się do:

  • Specjalistyczny Szpital im. dr A Sokołowskiego w Wałbrzychu, ul. Sokołowskiego 4, tel: 74 64 89 968
  • Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu, ul. I. Paderewskiego 10, tel: 74 88 77 167
  • w nagłych przypadkach dzwonić pod nr tel: 112