PRACOWNIA RTG

Opublikowano 30 marca 2021, 02:56

Zdjęcia RTG w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia realizowane są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ zawartej przez NZOZ „Śródmieście – Biały Kamień” w Wałbrzychu.
 
Zdjęcia RTG komercyjne (odpłatne) wykonywane są wg. obowiązującego cennika, na podstawie skierowania z innych gabinetów, które nie mają zawartej umowy z naszą placówką.

Pracownia znajduje się w budynku A, I piętro, gabinet nr 14-15. Przed wykonaniem badania prosimy o zgłoszenie się do rejestracji ogólnej znajdującej się na parterze.

PRACOWNIA RTG CZYNNA:

PONIEDZIAŁEK 8:00-13:00,
WTOREK 8:00-13:00,
ŚRODA 8:00-17:00,
CZWARTEK 8:00-13:00,
PIĄTEK 8:00 – 18:00.