GABINET ZABIEGOWY

Opublikowano 31 marca 2021, 11:05

Kontakt:

  • tel. 74 843-40-58, 74 846-18-64, 74.

W gabinecie zabiegowym można odpłatnie wykonać:

  • badanie EKG – 30 zł,
  • pomiar ciśnienia krwi – 15 zł,
  • pomiar poziomu cukru – 9 zł,
  • spirometria – 24zł,
  • iniekcja domięśniowa – 15zł,
  • szczepienie p/żółtaczce typu B ,
  • szczepienie p/grypie ,
  • szczepienie p/odrze .

Edukator w CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA: Agnieszka Husak – Jaworecka – pielęgniarka.

Przekazanie informacji o chorobach kardiologicznych i hipercholesterolemii, udzielanie porad żywieniowych, nauka prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego, kontrola ciśnieniomierzy.

Edukator w CUKRZYCY: Beata Mierczyńska – pielęgniarka.

Edukacja w zakresie cukrzycy, udzielanie porad żywieniowych, prowadzenie instruktażu obsługi glukometru.