Szkolimy się z pierwszej pomocy.

Opublikowano 13 lutego 2023, 10:51

W dniu 6 lutego 2023 roku personel medyczny NZOZ „Śródmieście- Biały Kamień” uczestniczył w szkoleniu doskonalącym postepowanie w udzielaniu pierwszej pomocy BLS (ang. Basic Life Support)- AED. Uczestnicy doskonalili znane im metody rozpoznawania zatrzymania oddechu oraz utraty przytomności. Przypomnieli sobie podstawy resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych , dzieci i noworodków a także ćwiczyli scenariusze wykorzystania przenośnego defibrylatora zewnętrznego AED. Odświeżyli również protokół pierwszej pomocy w zadławieniach oraz epilepsji.