REJESTRACJA DO SPECJALISTÓW

Opublikowano 3 sierpnia 2020, 02:28

Rejestracja telefoniczna oraz osobista do specjalistów od godziny 1200 – 14 30. Pod numerami telefonów: 74 843 40 5874 846 18 6474 846 34 1374 842 20 74.

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

wew. 6

  • CHIRURG, ORTOPEDA
  • DERMATOLOG,
  • DIABETOLOG,
  • UROLOG,
  • USG, RTG

rejestracja@nzoz-sbk.pl

PORADNIE SPECJALISTYCZNE:

wew. 5

  • ALERGOLOG
  • LARYNGOLOG
  • NEUROLOG

pediatria@nzoz-sbk.pl

Przypominamy Państwu o możliwość rejestracji do specjalistów: alergolog, diabetolog, dermatolog, laryngolog, chirurg, ortopeda, neurolog oraz urolog poprzez e-mail:

W celu zarejestrowanie się do w/w specjalistów należy w wiadomości podać dane: imię, nazwisko, adres, PESEL, numer telefonu oraz w załączniku dołączyć skan lub zdjęcie skierowania.

Zobowiązujemy się do odpowiedzi telefonicznej w ciągu 48h.

Rejestracja do specjalistów