Prywatny gabinet logopedyczny

mgr Elżbieta Rubys-Paulińska, Terapeuta , specjalista logopedii, ( w trakcie specjalizacji neurologopedii)

Specjalista z zakresu logopedii dzieci i dorosłych. Zakres obejmuje pracę terapeutyczną w obszarze wad i zaburzeń mowy, dysleksji oraz coachingową w obszarze emisji i higieny głosu.

Terapeuta metody Goldsteina w treningach kompetencji społecznych .

Zakres prowadzonej terapii :

  1. Zaburzenia mowy – nieprawidłowości w obrębie porozumiewania się : dysfazja ,alalia, opóźniony rozwój mowy, zaburzenia głosu, jąkanie, mutyzm.
  1. Wady mowy – błędy artykulacyjne – dyslalia
  2. Terapia miofunkcjonalna (Terapia miofunkcjonalna wg Anity Kittel pomaga skorygować nieprawidłową pracę mięśni języka, ust oraz gardła w czasie odpoczynku, przeżuwania i połykania. Podczas terapii prowadzone są ćwiczenia w obszarze jamy ustnej, ćwiczenia w celu poprawy pozycji spoczynkowej języka i warg, ćwiczenia języka i warg, ćwiczenia zasysaniai połykania)- Terapia połykania
  3. Terapia Spektrum Autyzmu – treningi umiejętności społecznej- TUS
  4. Terapia dysleksji, dysgrafii, dysortografii
  5. Emisja głosu – Logopedia medialna(Doskonalenie starannej i poprawnej wymowy, nauka prawidłowej dykcji, intonacji, akcentu. Ćwiczenia oddechowe i fonacyjne, praca nad motoryką narządów mowy, ćwiczenia prawidłowej realizacji głosek. Trening wystąpień publicznych, swobodnych wypowiedzi, czytania i interpretacji tekstów literackich).

Cennik:

Konsultacja logopedyczna – 60 ZŁ

Konsultacje logopedyczne skierowane są dla rodziców, których niepokoi mowa dziecka . W trakcie rozmowy logopeda, udziela porad oraz wskazówek do pracy w domu.

Badanie mowy + opinia + plan terapii – 150 ZŁ

Pierwsza  wizyta ma na celu określenie wyzwania logopedycznego. Spotkania obejmują wywiad, diagnozę logopedyczną oraz opracowanie planu terapii. Usługa skierowana dla osób rozpoczynających współpracę logopedyczną.

Terapia logopedyczna

30 min – 60 zł

45 min – 100 zł

Rejestracja osobista lub telefoniczna:   748434058 748461864 748463413 wew. 5