NOWOCZESNA OPIEKA KOORDYNOWANA

Realizujemy projekt pn.: Nowoczesna opieka koordynowana z uwzględnieniem środowiskowych form opieki w NZOZ „Śródmieście – Biały Kamień” Sp. z o.o. w Wałbrzychu. 
Numer umowy o dofinansowanie: RPDS.06.02.00-02-0018/16-00
Wartość projektu: 712 531,95 PLN
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 605 652,15 PLN

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej pacjentom NZOZ „Śródmieście – Biały Kamień” Sp. z o.o. w Wałbrzychu, poprzez rozwój opieki koordynowanej z uwzględnieniem środowiskowych form opieki, dzięki inwestycji w sprzęt medyczny.

Cele szczegółowe projektu:

  • poprawa ogólnego poziomu zdrowotności mieszkańców regionu z uwzględnieniem starzejącego się społeczeństwa, konieczności wydłużania aktywności zawodowej, wzrostu umieralności na choroby cywilizacyjne i małej drożności obecnego systemu opieki zdrowotnej,
  • przenoszenie usług wymagających hospitalizacji na działalność własnego POZ i AOS,
  • podejmowanie działań konsolidacyjnych i współpracy między własnymi i zewnętrznymi podmiotami medycznymi.
Logo FE RP DS i UE