DOSTĘPNOŚĆ PLUS DLA ZDROWIA

Logo FE RP Dostępność Plus i UE

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ”Śródmieście – Biały Kamień” Sp. z o.o. w Wałbrzychu jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest Funduszy Europejskich. Nasza palcówka otrzymała grant w wysokości 714 212,60 PLN (słownie siedemset czternaście tysięcy dwieście dwanaście złotych 60/100) na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

  • skorzystać z nowych podjazdów, schodów, wejść,
  • skorzystać z systemu kolejowego,
  • skorzystać z nowoczesnego sprzętu medycznego,
  • skorzystać ze strony internetowej zoptymalizowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Logo dostępność plus