Recepty przez internet

Prośbę o przepisanie leków do kontynuacji należy zgłaszać na adres e-mail: rejestracja@nzoz-sbk.pl