Gabinet zabiegowy

Kontakt:

  • tel. 74 843-40-58, 74 846-18-64, 74

W gabinecie zabiegowym można odpłatnie wykonać:

  • badanie EKG – 15zł
  • pomiar ciśnienia krwi – 5zł
  • pomiar poziomu cukru – 5zł
  • spirometria – 20zł
  • iniekcja – 10zł
  • szczepienie p/żółtaczce typu B – 65zł
  • szczepienie p/grypie – 40zł
  • szczepienie p/odrze – 90zł

Edukator w CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA

Agnieszka Husak – Jaworecka – pielęgniarka

Przekazanie informacji o chorobach kardiologicznych i hipercholesterolemii, udzielanie porad żywieniowych, nauka prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego, kontrola ciśnieniomierzy.

Edukator w CUKRZYCY

Beata Mierczyńska – pielęgniarka

Edukacja w zakresie cukrzycy, udzielanie porad żywieniowych, prowadzenie instruktażu obsługi glukometru.