Gabinet zabiegowy

Kontakt:

  • 748434058 
  • 748461864 
  • 748463413  
  • 748422074 

W gabinecie zabiegowym można odpłatnie wykonać:

 • badanie EKG
 • pomiar ciśnienia krwi 
 • pomiar poziomu cukru
 • spirometria 
 • iniekcja 
 • szczepienie p/żółtaczce typu B 
 • szczepienie p/grypie
 • szczepienie p/odrze 

Edukator w CHOROBACH UKŁADU KRĄŻENIA

Agnieszka Husak – Jaworecka – pielęgniarka

Przekazanie informacji o chorobach kardiologicznych i hipercholesterolemii, udzielanie porad żywieniowych, nauka prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego, kontrola ciśnieniomierzy.

Edukator w CUKRZYCY

Beata Mierczyńska – pielęgniarka

Edukacja w zakresie cukrzycy, udzielanie porad żywieniowych, prowadzenie instruktażu obsługi glukometru.