Pracownia USG

Pracownia USG wykonuje badania utrasonograficzne.

Badania USG komercyjne (odpłatne) wykonywane są wg. obowiązującego cennika.

Badania USG w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia realizowane są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej NZOZ „Śródmieście – Biały Kamień” lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ zawartej przez NZOZ „Śródmieście – Biały Kamień” w Wałbrzychu.
 

Kontakt / rejestracja:

  • 748434058 wew. 6
  • 748461864 wew. 6
  • 748463413  wew. 6
  • 748422074 wew. 6

Przyjmują:

  •  lek. spec. radiologii i diagnostyki obrazowej Danuta Dubińska
  • lek. spec. chirurgii dziecięcej Czesław Straczyński