BADANIE ELASTOGRAFICZNE WĄTROBY

Opublikowano 4 lipca 2022, 09:39

Już 18.07.2022r, w naszej przychodni będziesz mógł wykonać badanie elastograficzne wątroby.

wątroba
  • trwa 5-10 minut
  • jest bezbolesne i nieinwazyjne – pacjent odczuwa jedynie lekkie wibracje na skórze, w miejscu przyłożenia głowicy
  • można je powtarzać wielokrotnie i w dowolnych odstępach czasu
  • wynik badania interpretuje lekarz hepatolog w oparciu o uzyskany rezultat i w odniesieniu do odpowiedniej jednostki chorobowej
  • na podstawie wszystkich badań (elastograficznych, biochemicznych oraz hematologicznych) lekarz przedstawia kompleksową diagnozę stanu wątroby

Masz pytania? Zadzwoń i umów się na badanie

tel. 74 843 40 5874 846 18 6474 846 34 1374 842 20 74 wew.6

lub przez email: rejestracja@nzoz-sbk.pl

Termin badania 18.08.2022r, koszt badania to 270 zł.

Badanie FibroScan® to najnowsza i uznana technika diagnostyki
medycznej, powszechnie używana przez lekarzy do oceny:
• sztywności wątroby (parametr mierzony w jednostkach kPa i skorelowany z włóknieniem wątroby)
• tłumienia wątroby (parametr mierzony w jednostkach dB/m i skorelowany ze stłuszczeniem wątroby)
Jedyna obecnie dostępna nieinwazyjna metoda diagnostyki stanu uszkodzenia wątroby wykluczająca w większości przypadków konieczność wykonania biopsji wątroby.
Natychmiastowe wyniki (w odróżnieniu od biopsji wątroby) pozwalają lekarzowi na ocenę stopnia wydolności wątroby w trakcie jednej wizyty i w połączeniu z innymi parametrami oceny stanu zdrowia pacjenta na postawienie diagnozy lub monitorowanie postępów trwającej już terapii.

Chcesz wiedzieć więcej zapraszamy do materiałów informacyjnych:

Pobierz informacje o FibroScan

Pobierz ulotkę o FibroScan