BADANIE ELASTOGRAFICZNE WĄTROBY

Już 18.07.2022r, w naszej przychodni będziesz mógł wykonać badanie elastograficzne wątroby.

  • trwa 5-10 minut
  • jest bezbolesne i nieinwazyjne – pacjent odczuwa jedynie lekkie wibracje na skórze, w miejscu przyłożenia głowicy
  • można je powtarzać wielokrotnie i w dowolnych odstępach czasu
  • wynik badania interpretuje lekarz hepatolog w oparciu o uzyskany rezultat i w odniesieniu do odpowiedniej jednostki chorobowej
  • na podstawie wszystkich badań (elastograficznych, biochemicznych oraz hematologicznych) lekarz przedstawia kompleksową diagnozę stanu wątroby

Masz pytania? zadzwoń umów się na badanie

tel. 74 843 40 5874 846 18 6474 846 34 1374 842 20 74 wew.6

lub przez email: rejestracja@nzoz-sbk.pl

Termin badania 18.07.2022r, koszt badania to 270 zł.

Badanie FibroScan® to najnowsza i uznana technika diagnostyki
medycznej, powszechnie używana przez lekarzy do oceny:
• sztywności wątroby (parametr mierzony w jednostkach kPa i skorelowany z włóknieniem wątroby)
• tłumienia wątroby (parametr mierzony w jednostkach dB/m i skorelowany ze stłuszczeniem wątroby)
Jedyna obecnie dostępna nieinwazyjna metoda diagnostyki stanu uszkodzenia wątroby wykluczająca w większości przypadków konieczność wykonania biopsji wątroby.
Natychmiastowe wyniki (w odróżnieniu od biopsji wątroby) pozwalają lekarzowi na ocenę stopnia wydolności wątroby w trakcie jednej wizyty i w połączeniu z innymi parametrami oceny stanu zdrowia pacjenta na postawienie diagnozy lub monitorowanie postępów trwającej już terapii.

Chcesz wiedzieć więcej zapraszamy do materiałów informacyjnych: